Ohodnoťte webové stránky

pink-smiley

orange-smiley

green-smiley

blue-smiley

Vyhledávání

 

send

Úvodní stránka How are you?

How are you?

How are you? - Anglicky psané příspěvky žáků z Prahy 6 o zahraničních zkušenostech

Write to your friends about the customs, the monuments or anything that is typical for the foreign countries. You can reminisce about your trip abroad with your school class or with your parents. This is the best place for your essays and stories. Or you can just reed the papers of your peers.

Příspěvky ZŠ Hanspaulka

V návaznosti na informační a zaškolovací semináře pro učitele angličtiny
ze základních škol v Praze 6 se ZŠ Hanspaulka a další tři školy zúčastnily dne 21. 10. 2010 první žákovské konference na téma:
ANGLIE OČIMA DĚTÍ Z PRAHY 6

Záštitu nad konferencí převzal Ing. Pavel Dlouhý,předseda Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů.
Cílem této konference byla podpora jazykové výuky a rozvoj kompetencí nejen pro děti s dyslexií.
Žáci na konferenci prezentovali soubory o Anglii, které připravili v programu Jazyky bez bariér - v mluvené a psané angličtině a češtině a doplněné fotografiemi.
Program konference byl následující.
1. Zahájení konference
2. Pozdrav autorky programu JBB ing. Dagmar Rýdlové
3. Prezentace žáků ze škol z Prahy 6
4. Zpětná vazba
5. Networking - Chvíle pro neformální setkání spojené s občerstvením

Co o samotných konferencích říká sama jejich autorka:
„Žákovské konference mají tradici už od roku 2005. Jejich cílem je výuka angličtiny, spolupráce dětí s různým stupněm jazykového nadání a spolupráce dětí a učitelů z různých tříd a různých škol. Na Praze 6 máme příznivé podmínky, protože díky Městské části zde mají licenci k programu Jazyky bez bariér všechny základní školy.
Téma konference jsme volili tak, aby navazovalo na výjezdy dětí do Anglie, které Městská část významně podporuje. Pedagogové i žáci velmi ocenili využívání speciálního výukového programu, spolupráci škol ze stejného regionu, partnerskou atmosféru a mimoškolní prostředí.

 
 
CHCIWWWSTRANKY.CZ