Ohodnoťte webové stránky

pink-smiley

orange-smiley

green-smiley

blue-smiley

Vyhledávání

 

send

Jazykové soutěže pro žáky

Anglická školní olympiáda

Soutěž je určena žákům vyšších ročníků základních škol a studentům středních škol. Součástí je písemný test, v němš se ověřuje především schopnost porozumět mluvenému i psanému textu a interpretovat jej. Následuje ústní povídání s porotou, kde se sleduje nejen slovní zásoba a gramatická správnost, ale také pohotovost v odpovědích, výslovnost atd. Žáci základních škol procházejí jen školním a obvodním kolem. Na vítěze čekají většinou věcné odměny související s vzděláváním se v angličtině.


Open World

Soutěž realizovaná v rámci grantového projektu Otevřený svět (viz OTEVŘENÝ SVĚT). Na sklonku školního roku se jí účastnila družstva z devátých tříd základních škol Prahy 6.

Soutěžním úkolem je připravit a nacvičit krátkou scénku v anglickém jazyce a vystoupit s ní na veřejném představení. Odborná porota hodnotí nejen náročnost anglického textu a jeho zvládnutí, ale i samotný dramatický projev. V porotě zasedli například herec a režisér Miroslav Krobot, zpěvák Ondřej Hejma nebo Eliška Hašek-Coolidge, poradkyně několika amerických prezidentů, modelka Pavlína Němcová či Magdaléna Dietlová. Dále také zástupci Letiště Praha a.s. a MČ Praha 6. Níže naleznete seznam oceněných škol.

Přehled oceněných škol 2011:

* hlavní cena poroty - ZŠ Emy Destinnové

* cena diváků a ocenění poroty - ZŠ Petřiny – sever

* ocenění poroty - ZŠ Marjánka

* ocenění poroty - ZŠ Petřiny – jih

 

Přehled oceněných škol 2010:

* hlavní cena poroty - ZŠ Pod Marjánkou
* cena diváků a ocenění poroty - ZŠ Emy Destinnové
* ocenění poroty - ZŠ Bílá
* ocenění poroty - ZŠ Petřiny - jih

Přehled oceněných škol 2009:

* ZŠ Petřiny – jih (cena za náročnost anglického textu, zvláštní cena MČ Praha 6)
* ZŠ Emy Destinnové (cena za zvládnutí anglického textu)
* ZŠ Hanspaulka (cena za originální přístup, cena za přirozený projev)
* ZŠ Bílá (cena za umělecký a estetický dojem)
* ZŠ Pod Marjánkou (zvláštní cena Letiště Praha, a.s.)
* ZŠ Emy Destinnové (cena všeobecné sympatie)

 

 
 
CHCIWWWSTRANKY.CZ