Ohodnoťte webové stránky

pink-smiley

orange-smiley

green-smiley

blue-smiley

Vyhledávání

 

send

Otevřený svět - Open World

Otevřený svět (neboli Open World) je dotační program Prahy 6, který spolufinancuje Letiště Praha. Finance jsou pak určeny školám na podporu výuky cizích jazyků.

Letiště Praha přispívá Praze 6 i na jiné projekty. Vyplývá to z úmluv mezi městskou částí a letištěm, které mají za cíl kompenzovat jisté nepohodlí, které vznikám občanům šestého obvodu kvůli přeletům letadel. Fakt, že značná část finanční podpory od letiště směřuje právě do rozvoje jazykové výuky ve školách, vyplývá i z toho, že pro leteckou dopravu je prakticky jediným jazykem angličtina. A mezi dětmi, které se tento jazyk dnes intenzivně učí, a to i díky pomoci letiště, budou v budoucnu jistě i noví letištní profesionálové.

Nejvíce peněz v rámci grantů putuje na podporu výjezdů žáků do zahraničí. Příspěvek městské části pomáhá krýt náklady na dopravu, což výrazně snižuje cenu zahraničního jazykového pobytu, a tak jej zpřístupňuje i ekonomicky slabším rodinám. Peníze však putují i dalšími směry.

Z projektu Otevřený svět lze čerpat granty na následující oblasti:

* zahraniční studijní pobyty a letní tábory žáků

* výuka cizích jazyků v MŠ

* výuka v cizích jazycích v ZŠ

* vytváření podmínek pro zahraniční učitele cizích jazyků

* účast škol v mezinárodní spolupráci

* rozvoj studijních předpokladů žáků ZŠ ve formě jazykových mezinárodně uznávatelných zkoušek

Dotace čerpají školy a v případě zahraničních pobytů a jazykových certifikátů může být čerpání omezeno jen na žáky s trvalým bydlištěm v Praze 6.

 
 
CHCIWWWSTRANKY.CZ