Ohodnoťte webové stránky

pink-smiley

orange-smiley

green-smiley

blue-smiley

Vyhledávání

 

send

Výuka cizích jazyků na základních školách Prahy 6

ZŠ Antonína Čermáka

Povinná výuka angličtiny: od 1. ročníku

Rozsah výuky: I. stupeň 1-3 hodiny týdně, II. stupeň 3 hodiny týdně

Další cizí jazyky: němčina a španělština od 6. ročníku

Rodilý mluvčí: ANO

Výuka v cizím jazyce: bilingválního vzdělávání na I. stupni

.

ZŠ Bílá

Povinná výuka angličtiny: od 3. ročníku (zájmová od 1. ročníku)

Rozsah výuky: I. stupeň 4 hodiny týdně, II. stupeň 4 hodiny týdně

Další cizí jazyky: němčina a francouzština od 6. ročníku

Rodilý mluvčí: ANO

Výuka v cizím jazyce: informatika, pracovní výchova, občanská nauka, dramatická výchova a sportovní hry v angličtině v 6.-8. ročníku

Partnerská škola: projekt s evropskými školami v rámci mezinárodního programu Erasmus+ 

.

ZŠ Červený Vrch

Povinná výuka angličtiny: od 1. ročníku

Rozsah výuky: I. stupeň 1-3 hodiny týdně, II. stupeň 3-4 hodiny týdně

Další cizí jazyky: němčina, španělština a ruština od 7. ročníku, francouzština od 8. ročníku

Rodilý mluvčí: ANO

Výuka v cizím jazyce: matematika v angličtině v 8. ročníku

Partnerská škola: projekty s evropskými školami v rámci mezinárodních programů Erasmusic+ a eTwinning 

titul EXCELENTNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA

 

ZŠ Dědina

Povinná výuka angličtiny: od 1. ročníku

Rozsah: I. stupeň 1-3 hodiny týdně, II. stupeň 3-4 hodiny týdně

Další cizí jazyky: němčina od 1. ročníku, francouzština od 6. ročníku

Rodilý mluvčí: ANO

Partnerská škola: Paříž (Francie)

.

ZŠ Emy Destinnové

Povinná výuka angličtiny: od 1. ročníku

Rozsah výuky: I. stupeň 3-5 hodin týdně, II. stupeň 3 hodiny týdně

Další cizí jazyky: němčina, francouzština a španělština od 6. ročníku

Rodilí mluvčí: zajištěni ag. Akcent

Výuka v cizím jazyce: výtvarná výchova v 1.-2. ročníku, výtvarná výchova a pracovní činnosti v angličtině v 3.-5. ročníku

Partnerské školy: Madrid (Španělsko)

titul EXCELENTNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA

.

ZŠ Hanspaulka

Povinná výuka angličtiny: od 3. ročníku (nepovinná od 1. ročníku)

Rozsah výuky: I. stupeň 3 hodiny týdně, II. stupeň 3 hodiny týdně

Další cizí jazyky: němčina a francouzština od 7. ročníkua, italština od 8. ročníku

Rodilý mluvčí: ANO

Výuka v cizím jazyce: hudební a výtvarná výchova v angličtině ve 2. ročníku,  výtvarná výchova a pracovní činnosti v angličtině v 3.-5. ročníku

Partnerská škola: Roncegno (Itálie) a Carcassone (Francie)

titul EXCELENTNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA

 

ZŠ J. A. Komenského

Povinná výuka angličtiny: od 3. ročníku (nepovinná od 1. ročníku)

Rozsah výuky: I. stupeň 3-4 hodiny týdně, II. stupeň 3-4 hodiny týdně

Další cizí jazyky: němčina od 6. ročníku

Rodilý mluvčí: ANO

 

ZŠ Marjánka

Povinná výuka angličtiny: od 1. ročníku

Rozsah výuky: I. stupeň 2-3 hodiny týdně, II. stupeň 3 hodin týdně

Další cizí jazyky: němčina a francouzština od 1. ročníku, ruština od 6. ročníku

Rodilý mluvčí: ANO

Výuka v cizím jazyce: dramatická výchova v angličtině, francouzštině a němčině na I. stupni

   

ZŠ Na Dlouhém lánu

Povinná výuka angličtiny: od 1. ročníku

Rozsah výuky: I. stupeň 4-5 hodin týdně, II. stupeň 3-5 hodin týdně

Další cizí jazyky: němčina a španělština od 7. ročníku

Výuka v cizím jazyce: vybrané předměty v angličtině metodou CLIL v 1. – 5. ročníku montessori pedagogiky

Rodilý mluvčí: ANO v montessori třídách

Partnerská škola: Cercedilla (Španělsko)

 

ZŠ náměstí Svobody 2

Povinná výuka angličtiny: od 1. ročníku

Rozsah výuky: I. stupeň 2-3 hodiny týdně, II. stupeň 4 hodiny týdně

Další cizí jazyky: němčina, francouzština, španělština a ruština od 6. ročníku

Rodilý mluvčí: ANO

Výuka v cizím jazyce: hudební výchova v angličtině v 6. a 7. ročníku

titul EXCELENTNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA

 

ZŠ Norbertov

Povinná výuka angličtiny: od 1. ročníku

Rozsah výuky: I. stupeň 2-3 hodiny týdně, II. stupeň 3-4 hodiny týdně

Další cizí jazyky: němčina od 6. ročníku

Rodilý mluvčí: NE

 

ZŠ Petřiny – sever

Povinná výuka angličtiny: od 3. ročníku (nepovinná od 1. ročníku)

Rozsah výuky: I. stupeň 3 hodiny týdně, II. stupeň 3 hodiny týdně

Další cizí jazyky: němčina, francouzština a ruština od 7. ročníku

Rodilý mluvčí: NE

 

ZŠ Pod Marjánkou

Povinná výuka angličtiny: od 1. ročníku

Rozsah výuky: I. stupeň 2-4 hodiny týdně, II. stupeň 4 hodiny týdně

Další cizí jazyky: němčina, francouzština a španělština od 5. ročníku

Rodilý mluvčí: ANO

Výuka v cizím jazyce: výchova k občanství v angličtině v 6.-7. ročníku

Partnerská škola: Leiden (Nizozemí)

 titul EXCELENTNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA

.

ZŠ T. G. Masaryka

Povinná výuka angličtiny: od 3. ročníku (nepovinná od 1. ročníku)

Rozsah výuky: I. stupeň 3-4 hodiny týdně, II. stupeň 3 hodiny týdně

Další cizí jazyky: němčina od 7. ročníku a ruština od 8. ročníku

Rodilý mluvčí: NE

.

ZŠ Věry Čáslavské (dříve ZŠ Petřiny - jih)

Povinná výuka angličtiny: od 1. ročníku

Rozsah výuky: I. stupeň 1-3 hodiny týdně, II. stupeň 3 hodiny týdně

Další cizí jazyky: němčina a francouzština od 7. ročníku

Rodilý mluvčí: ANO

Výuka v cizím jazyce: bilingválního vzdělávání na I. stupni

 
 
CHCIWWWSTRANKY.CZ