Ohodnoťte webové stránky

pink-smiley

orange-smiley

green-smiley

blue-smiley

Vyhledávání

 

send

aktuality

pozvanky

12. 6. - 30. 10. 2017

Excelentní jazykové školy

 

Statut Excelentní jazyková škola MČ Praha 6 obhájilo i pro příští školní rok všech pět základních škol: ZŠ a MŠ Červený vrch, ZŠ a MŠ Emy Destinnové, ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek, ZŠ a MŠ nám. Svobody 2 a ZŠ Pod Marjánkou.

Školy doložily plnění stanovených podmínek:

- partnerství školy se zahraniční školou;

- možnost účasti všech žáků školy s trvalým bydlištěm v MČ Praha 6 na zahraničním studijním pobytu během školní docházky;

- nabídka a zajištění výuky nejméně čtyř cizích jazyků;

- výuka některých předmětů v cizím jazyce nebo bilingvální vzdělávání;

- účast rodilého mluvčího ve výuce při splnění podmínek odborné způsobilosti (tj. získání příslušné odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost v cizím jazyce, ve kterém probíhá výuka vybraného předmětu);

- umístění školy v horních 20% výsledků všech přihlášených škol ve srovnávacích testech s celorepublikovou působností;

- zapojení školy do některé z činností v rámci projektu „Veřejná služba“.

 

Den otevřených dveří

18. 3. - 5. 4. 2018
 

Soukromá základní škola Cesta k úspěchu v Praze Vás zve na den otevřených dveří...

Více informací na www.cestakuspechu.cz

Více »

Příjímací řízení

9. 1. - 28. 4. 2018
 

Soukromá základní škola Cesta k úspěchu v Praze Vás zve na příjímací řízení do první třídy 2018/2019...

Více informací na www.cestakuspechu.cz

Více »
 
 
 
CHCIWWWSTRANKY.CZ