Ohodnoťte webové stránky

pink-smiley

orange-smiley

green-smiley

blue-smiley

Vyhledávání

 

send

aktuality

pozvanky

6. 6. - 30. 12. 2019

Excelentní jazykové školy

 

Statut Excelentní jazyková škola MČ Praha 6 obhájilo i pro příští školní rok pět základních škol: ZŠ a MŠ Červený vrch, ZŠ a MŠ Emy Destinnové, ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek, ZŠ a MŠ nám. Svobody 2 a ZŠ Pod Marjánkou.

Školy doložily plnění stanovených podmínek:

- partnerství školy se zahraniční školou;

- možnost účasti všech žáků školy s trvalým bydlištěm v MČ Praha 6 na zahraničním studijním pobytu během školní docházky;

- nabídka a zajištění výuky nejméně čtyř cizích jazyků;

- výuka některých předmětů v cizím jazyce nebo bilingvální vzdělávání;

- účast rodilého mluvčího ve výuce při splnění podmínek odborné způsobilosti (tj. získání příslušné odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost v cizím jazyce, ve kterém probíhá výuka vybraného předmětu);

- umístění školy v horních 20% výsledků všech přihlášených škol ve srovnávacích testech s celorepublikovou působností;

- zapojení školy do některé z činností v rámci projektu „Veřejná služba“.

 

Den otevřených dveří

1. 11. 2019 - 23. 1. 2020
 

Dovolujeme si Vás a Vaše děti pozvat na Den otevřených dveří školy Cesta k úspěchu....

Více informací na www.cestakuspechu.cz/den-otevrenych-dveri/

Více »

informace k docházce v cizině

5. 9. - 30. 12. 2019
 

Nové webové stránky pro rodiče dětí žijící v zahraničí zahrnují i oblast vzdělávání - povinná školní docházky a její dok...

Více »
 
 
 
CHCIWWWSTRANKY.CZ