Ohodnoťte webové stránky

pink-smiley

orange-smiley

green-smiley

blue-smiley

Vyhledávání

 

send

aktuality

pozvanky

Stipendia PBIS nevyhlášena

18. - 31. 3. 2019
 

Pro příští školní rok (2019/2020) nebude vyhlašováno výběrové řízení na stipedijní místa v The Prague British Internatio...

Více »

Dny otevřených dveří v ZŠ

6. 2. - 2. 4. 2019
 

Základní školy nabízí rodičům možnost navštívit prostory škol a získat konkrétní informace ještě před zápisem (ten bude ...

Více informací na www.praha6.cz/system/file.php?File=f889_1668.pdf&crc=0089c7b5cd02dee2f952e6540ac35445

Více »

Vynikající učitel 2018

20. 9. 2018 - 30. 6. 2019
 

Ve středu 19.09.2018 ocenil další laureáty tohoto ocenění místostarosta MČ Praha 6 pro oblast školství, Mgr. Jan Lacina ...

Více informací na www.praha6.cz/vynikajici_ucitel

Více »
 
5. 9. 2018 - 30. 6. 2019

informace k docházce v cizině

 

Nové webové stránky pro rodiče dětí žijící v zahraničí zahrnují i oblast vzdělávání - povinná školní docházky a její dokládání, zkoušky, přijímání na střední školy, aj.:

více na: www.mzv.cz/cesi_v_zahranici/cz/skolstvi_a_vzdelavani/index.html
 

Základní informace o možnostech a podmínkách plnění povinné školní docházky v zahraničí jsou dostupné i na stránkách MŠMT ČR:
www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/plneni-povinne-skolni-dochazky-v-zahranici-od-1-9-2017

 
 
 
CHCIWWWSTRANKY.CZ