Ohodnoťte webové stránky

pink-smiley

orange-smiley

green-smiley

blue-smiley

Vyhledávání

 

send

aktuality

pozvanky

2. 1. - 31. 3. 2020

informace k docházce v cizině

 

Nové webové stránky pro rodiče dětí žijící v zahraničí zahrnují i oblast vzdělávání - povinná školní docházky a její dokládání, zkoušky, přijímání na střední školy, aj.:

více na: www.mzv.cz/cesi_v_zahranici/cz/skolstvi_a_vzdelavani/index.html
 

Základní informace o možnostech a podmínkách plnění povinné školní docházky v zahraničí jsou dostupné i na stránkách MŠMT ČR:
www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/plneni-povinne-skolni-dochazky-v-zahranici-od-1-9-2017
 

 
 
 
 
CHCIWWWSTRANKY.CZ