Ohodnoťte webové stránky

pink-smiley

orange-smiley

green-smiley

blue-smiley

Vyhledávání

 

send

aktuality

pozvanky

6. 6. - 30. 12. 2019

Úspěšný žák 2019

 

Letos byli již pojedenácté slavnostně oceněni žáci základních škol Městské části Praha 6 za úspěšnou vědomostní, uměleckou či sportovní reprezentaci škol, městské části nebo Prahy, případně za pomoc spolužákům a organizační aktivity ve škole.


Více než třicet nominovaných žáků si 5. června v Písecké bráně převzalo pamětní listy, pamětní medaili MČ Praha 6 a knihy z rukou radní Ing. Marie Kubíkové a vedoucího odboru školství Mgr. Luďka Soustružníka. Oceněné žáky doprovázeli rodiče, rodinní příslušníci a ředitelé či zástupci škol.

Barbora Bendová, ZŠ a MŠ T. G. Masaryka

kamarádsky laděná flétnistka a gymnastka, vystupující v Kühnově dětském sboru, Národním divadle a Hudebním divadle Karlín

 

Viktorie Bernová, ZŠ a MŠ Emy Destinnové

vstřícná premiantka třídy, která přirozeně pomáhá

spolužačce z ciziny při výuce i v běžných záležitostech

 

Jáchym Brabec, ZŠ a MŠ Antonína Čermáka

všeobecně oblíbená vůdčí umělecká osobnost školních

divadelních představení a člen redakční rady školního časopisu

 

Levi Crossan, ZŠ a MŠ Bílá

spolehlivý reprezentant školy v matematických soutěžích,

který rovněž zajišťuje komunikaci s řídícím centrem v NASA

v mezinárodního projektu EarthKAM, za což byl oceněn

i na mezinárodním festivalu Science on stage

 

Nicol Fajgarová, ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek

úspěšná řešitelka několika olympiád s kamarádským

přístupem ke spolužákům

 

Anička Hedbávná, ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek

skvělá studentka s vřelým vztahem ke spolužákům,

u nichž je za to na oplátku oblíbena

 

Kryštof Judl, ZŠ a MŠ náměstí Svobody 2

velmi aktivní reprezentant školy v různých soutěžích,

který je vždy ochoten pomáhat spolužákům

 

Kateřina Kaňáková, ZŠ a MŠ Věry Čáslavské

zodpovědná a spolehlivá členka žákovského parlamentu,

ochotná spoluorganizátorka školních akcí

a všestranná reprezentantka ve sportovních soutěžích

 

David Daniel Kaplan, ZŠ Marjánka

vynikající reprezentant školy, Prahy 6 i hlavního města,

 

ve škole a výjimečným vystupováním na veřejnosti

 

Jan Klimpl, ZŠ a MŠ J. A. Komenského

empatický reprezentant školy v matematických soutěžích,

který pomáhá oslabenému spolužákovi

 

Tomáš Kluch, ZŠ Norbertov

všestranný sportovec a opora školního týmu v dopravní

soutěži, který se dokáže převtělit i do rytíře Norberta I.

a pasovat prvňáčky na čtenáře nebo moderovat Adventní odpoledne

 

Matylda Kociánová, ZŠ Pod Marjánkou

mnohonásobná reprezentantka školy a Prahy 6 v jazykových

soutěžích, úspěšná zejména na olympiádě v německém jazyce

 

Agáta Kubátová, ZŠ Dědina

kultivovaná vyslankyně školy v recitačních soutěžích

 

která díky obdivuhodné empatii k dětem i dospělým

napomáhá vyladění vztahů ve třídě

 

Kryštof Linke, ZŠ Pod Marjánkou

dlouhodobě úspěšný reprezentant školy na mnoha

olympiádách a soutěžích s nadstandardním zájmem

o nové poznatky a ochotou pomáhat spolužákům

 

Jakub Mejzr, ZŠ a MŠ Antonína Čermáka

úspěšný účastník přírodovědných, matematických

a recitačních soutěží, spoluorganizátor celoškolní literární

soutěže a reprezentant školy v projektu Příběhy našich sousedů

 

Zdeněk Mudryj, ZŠ a MŠ Na Dlouhém lánu

tolerantní a spolehlivý spoluorganizátor školních akcí,

který obětavě pomáhá mladším spolužákům

a nezištně pak učitelům

 

Adéla Němečková, ZŠ a MŠ T. G. Masaryka

skromná a snaživá dívka, která je naladěna přátelsky

ke spolužákům a optimisticky k životu

 

Kamila Pazderková, ZŠ a MŠ Bílá

reprezentantka školy ve sportovních soutěžích s výbornými

studijními výsledky, která opakovaně uspěla v hodnocení žáků

a učitelů v celoškolním programu Učíme se a má to smysl

 

Jiří Rada, ZŠ Dědina

vstřícný, empatický a taktní pomocník zahraničním

spolužákům při zvládání školních povinností

 

Samuel Rosiar, ZŠ a MŠ Červený vrch

všestranně nadaný reprezentant školy a Prahy 6 v matematické

a fyzikální olympiádě, v English Maths Competition, Matematické

střele, Dopplerově vlně, Náboji a Matematickém klokanovi

 

Anna Rozsypalová, ZŠ a MŠ Na Dlouhém lánu

svědomitá a pilná spoluorganizátorka třídních a školních

projektů, morální autorita s kladným vlivem na spolužáky

 

Tereza Setničková, ZŠ a MŠ náměstí Svobody 2

svědomitostí a pílí podpořený literární a výtvarný talent,

který uplatňuje nejen ve školních novinách, která se

významně podílí i na jejich podobě

 

Artur Andrej Alexandr Szeredi, ZŠ a MŠ J. A. Komenského

nadšený a svědomitý reprezentant školy ve sportovních

a zdravotnických soutěžích, který významně pomáhá

potřebnému spolužákovi

 

Adam Szlifka, ZŠ a MŠ Antonína Čermáka

jazykově nadaný čtenář knih v anglickém originálu

s nadprůměrnými znalostmi v oblasti informačních technologií

a se stipendijními zkušenostmi z Prague British International School

 

Sára Šamánková, ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek

aktivní členka školního parlamentu a řešitelka matematických

soutěží, kde úspěšně reprezentuje školu rovnou ve vyšších

věkových kategoriích

 

Zuzana Šrámková, ZŠ a MŠ náměstí Svobody 2

svědomitá a pilná reprezentantka školy na olympiádě

z českého jazyka, která je vždy ochotná pomáhat spolužákům

 

Jolana Štenglová, ZŠ a MŠ Červený vrch

bystrá a nadmíru empatická členka školního parlamentu,

která vynikajícím způsobem reprezentuje školu, Prahu 6

i hlavní město v chemických a matematických soutěžích

 

Aneta Štrosová, ZŠ a MŠ Věry Čáslavské

vášnivá akordeonistka s vynikajícími úspěchy z celostátních

hudebních soutěží, která je navíc obdobně úspěšná

i v přespolním běhu, atletických štafetách, soutěžích

všestrannosti a vícebojích

 

Michal Švorc, ZŠ a MŠ J. A. Komenského

<span style="font-family: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-seri</body></html>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice,

 

 

 

gymnastický mistr České republiky s přirozenou autoritou

 

 

 

 

 

 

 

 

Den otevřených dveří

1. 11. 2019 - 23. 1. 2020
 

Dovolujeme si Vás a Vaše děti pozvat na Den otevřených dveří školy Cesta k úspěchu....

Více informací na www.cestakuspechu.cz/den-otevrenych-dveri/

Více »

informace k docházce v cizině

5. 9. - 30. 12. 2019
 

Nové webové stránky pro rodiče dětí žijící v zahraničí zahrnují i oblast vzdělávání - povinná školní docházky a její dok...

Více »
 
 
 
CHCIWWWSTRANKY.CZ