Ohodnoťte webové stránky

pink-smiley

orange-smiley

green-smiley

blue-smiley

Vyhledávání

 

send

Závislost na alkoholu - alkoholismus

Alkoholismus je spolu s tabakismem nejrozšířenější závislostí na světě. Pití alkoholu je sice společensky tolerované, patologický alkoholismus už nikoli (oproti rozvinuté závislosti na kouření). Přesto je mezi "pitím na chuť" a "pitím pro opilost" poměrně tenká hranice. Tím spíše u mládeže, která alkohol s oblibou používá právě pro navození "nálady", spíše než chuť toho či onoho nápoje porovnává cenu kontra procentní obsah alkoholu. Podle výzkumů se většina dětí setkává poprvé s alkoholem v rodině, což má své odpůrce i zastánce. Varující je spíše trend prožití první opilosti ve stále nižším věku - navzdory zákazu prodeje alkoholu mladším 18 let.

Závislost

Požití větších dávek alkoholu může navozovat libé pocity - uvolnění, radost, opadnutí studu. V mozku funguje alkohol podobně jako drogy typu amfetaminů či kokainu. Jakmile je konzument zažije, může mít touhu je navodit znovu, ba intenzivněji, takže zvýší dávku. S postupem času (stejně jako u jiných drog) se účinek alkoholu snižuje a je tedy nutné konzumovat stále více.

Skutečně kritickým stádiem je nadužívání alkoholu, pro které jsou charakteristické tyto projevy: tajné pití (o samotě), tzv. "okna" (výpadky paměti), obhajování důvodů k pití, nutkavé pití, vytváření zásob alkoholu (na různých místech), ztráta zájmu o vnější svět... Tomuto stádiu ale předchází neméně nápadné projevy: pití více a déle, než měl dotyčný v plánu a deklaroval ostatním, zhoršené sebeovládání (při touze po alkoholu i po jeho konzumaci).

Rizika a negativní dopady

Není novinkou, že dlouhodobá konzumace vyšších dávek alkoholu způsobuje poškození jater, trávicí soustavy, nemoci oběhové soustavy, zvyšuje riziko výskytu rakoviny (u žen zejména rakoviny prsu)... takže výrazně roste riziko vzniku smrtelných onemocnění. Alkohol poškozuje i mozek, a to tak, že při trvalé konzumaci vyšších dávek ničí až 20 % neuronů - tato změna je při abstinenci a mentálním tréninku částečně vratná, nikoli úplně. Fatální (pro plod) může být konzumace alkoholu během těhotenství.

Ještě horší jsou sociální dopady alkoholismu. Závislí jedinci přicházejí o práci (jednak o ní ztrácejí zájem, jednak je zaměstnavatel v souladu s pracovním zákoníkem okamžitě vyhodí, jsou-li v práci podnapilí). Stejně tak alkoholici ztrácejí rodinu a přátele. Trvalá podnapilost snižující zábrany pak nahrává páchání trestné činnosti (za účelem obstarání finančních prostředků na alkohol) a umocňuje agresivitu (alkoholici se častěji pouštějí do rvaček, jsou pachateli domácího násilí).

I jednorázová konzumace alkoholu může být fatální - otravou alkoholem jsou nejvíce ohroženi právě dospívající a děti, protože hůře odhadují míru konzumace. U dospělé osoby nastává otrava při jednorázovém požití zhruba litru 40% alkoholu, což odpovídá asi 4 promile alkoholu v krvi. U dětí nastává otrava úměrně při menší konzumaci, nadto může mít atypický průběh. Kromě úplné ztráty koordinace pohybů dochází až ke ztrátě vědomí, zástavě dechu a srdeční činnosti. Naopak v tom nejlepším případě se opilý jedinec dočká "jen" kocoviny, respektive celkové nevolnosti během požití alkoholu a během jeho vstřebávání - což je ale stále vlastně otrava organismu - při trávení alkoholu vzniká prudce jedovatý acetaldehyd. Dochází také k dehydrataci - že se u alkoholiků častěji a dříve se dostavuje žízeň, není proto překvapením.

Jinou variantou, kdy jedno zdánlivě neškodné "opití" může mít nepříjemné, ba fatální důsledky, je přecenění vlastních schopností, ztráta pozornosti a koordinace. V lepším případě se opilý jedinec zesměšní nebo "lehce potluče" cestou domů. Podnapilí jedinci se sami také častěji stávají obětí trestného činu. V tuzemsku navíc umírá 120 až 150 lidí ročně při autonehodách zaviněných opilým řidičem.

Pomoc a léčba

Jakmile je alkoholismus jednou rozvinut, nemůže být zcela vyléčen - člověk se jen může pokusit být celoživotním abstinentem. Tím spíše je důležité zasáhnout včas, vybudovat rozumný vztah k alkoholu, který může být dobrým sluhou i zlým pánem.

V krajních případech je ovšem nutná odborná léčba. V Praze jsou pro ni vybaveny Psychiatrická léčebna Bohnice - oddělení léčby závislostí muži, ženy, dále Oddělení pro léčbu závislostí - Všeobecná fakultní nemocnice Praha 2. Nezastupitelnou roli při léčbě závislosti na alkoholu hrají AT poradny. V Praze jsou prakticky jedinou dostupnou ambulantní léčbou (zejména pro doléčování). Důležitou roli plní i organizace Anonymní alkoholici.

 
 
CHCIWWWSTRANKY.CZ