Ohodnoťte webové stránky

pink-smiley

orange-smiley

green-smiley

blue-smiley

Vyhledávání

 

send

Další akce související s protidrogovou prevencí

Brána volného času dokořán

Na jaře 2009 připravila Praha 6 poprvé přehlídku organizací pracujících s dětmi, a to v Písecké bráně a jejím okolí. Oproti většímu a zavedenému Ladronkafestu byla tato přehlídka určena především menším dětem (předškolním a z prvního stupně základních škol). Většina volnočasových organizací působících na území městské části (sportovní, výtvarné, hudební, turistické apod.) zde prezentovala nabídku kroužků, vystupovala na pódiu, ale také umožnila návštěvníkům vyzkoušet si nabízené činnosti (od lukostřelby po hru na bicí soupravu). V roce 2015 byly některé velmi důležité a zásadní akce v návrhu rozpočtu v oblasti protidrogové prevence ekonomickým oddělením poníženy. Vzhledem k tomu, že bylo nezbytné tyto ponížené akce ponechat v takovém finančním rozsahu, aby byla zachována kvalita těchto služeb, přistoupila Komise Zdravá Šestka k tomu, vyjmout tuto akci z rozpočtu MČ Praha 6. Věcným argumentem v této souvislosti bylo, že v současné době existuje díky programu Zdravá Šestka vyšší informovanost v oblasti nabídky volnočasových aktivit na území Prahy 6. V rámci programu poskytuje Praha 6 rodičům podporu a přehled jednak prostřednictvím webové stránky www.zdrava6.cz a věnujeme také celý měsíc září neziskovému sektoru a otevřené nabídce, jak trávit aktivně volný čas na Praze 6.

Antifetfest

Protidrogová prevence není jen o tom, že se dětem "naleje něco do hlavy" - je především o tom, že mládež dostane prostor ke smysluplné seberealizaci, nadto k vyjádření vlastního názoru. A právě o tom je Antifetfest - celopražská soutěž žáků a studentů pořádaná magistrátem a městskými částmi. Jednotlivci nebo týmy vytvářejí vlastní audiovizuální díla (vlastně krátké filmy), jejichž tématem je rizikové chování (užívání drog, kriminalita, šikana a další). Ty jsou pak hodnoceny odbornou porotou v oblastním a posléze celopražském kole. Hlasovat mohou i diváci, kteří zhlédnou snímky na internetu. V Praze 6 je zvykem tyto filmy také veřejně promítat.

www.antifetfest.cz

 
 
CHCIWWWSTRANKY.CZ