Ohodnoťte webové stránky

pink-smiley

orange-smiley

green-smiley

blue-smiley

Vyhledávání

 

send

Závislost na počítačových technologiích - netolismus

Netolismus je poměrně nový a neznámý výraz. Jedná se o závislost na virtuálních drogách - televizi, počítačových hrách, internetových sítích, mobilních telefonech... Netolismus se stává typickou závislostí pro mladší 26 let.

Závislost

Problémem moderních, virtuálních technologií, je jejich výstavba (naprogramování) určená právě ke vzbuzení závislosti. V sousedním Německu výzkumy ukázaly, že netolismem trpí současně nejméně každý dvacátý, obecně se ale usuzuje, že s touto závislostí se během života setkal každý třetí. Problémem je časová náročnost, někdy i náročnost finanční (málokdo zatím registruje, že i zdánlivě neškodné a zcela neagresivní on-line hry umožňují rychlejší postup do dalšího kola - facebook.com - nebo odstranění reklam před spuštěním hry - seznam.cz - finanční platbou).

Rozeznat závislost není těžké - dotyčná osoba prostě tráví několik hodin denně se svojí drogou, nemůže se od ní odtrhnout (třeba do pozdních nočních hodin), má-li odjet na víkend mimo mobilní signál či internetové připojení, vyjadřuje nespokojenost, následně projevuje podrážděnost.

Rizika a negativní dopady

Závislost ubírá čas na další činnosti - práci, přípravu do školy, ostatní koníčky, rodinu a přátele. V rámci netolismu může dojít ke ztrátě kontaktu s reálným světem a neschopnosti adekvátně řešit běžné situace. Agresivita mnoha počítačových her pomáhá jejich uživatelům budovat vzorce chování, které jsou v realitě nepřiměřené a nebezpečné. Navíc nedochází k přirozené tvorbě představ o vzorech hodných následování a nápodoby - naopak, hráč se ztotožňuje s hrdiny typu mafiánů, teroristů, nacistů apod.

Kromě sociálních dopadů, které u netolismu převažují, nelze pominout ani zdravotní rizika. Minimálně neprospívá zdraví vysedávání u počítače místo přirozeného pohybu (postižena je páteř, zrak, oběhová soustava).

Pomoc a léčba

Přestože dosavadní zkušenosti hovoří o tom, že většina jedinců se netolismu sama zbaví (najdou jiné životní priority), není radno jejich "vášeň" podcenit. Důležitá je především prevence - kombinace všímavosti rodičů a stanovení jasných pravidel užívání počítače či sledování televize, zároveň práce rodičů a učitelů na rozšíření nabídky alternativních aktivit.

 
 
CHCIWWWSTRANKY.CZ