Ohodnoťte webové stránky

pink-smiley

orange-smiley

green-smiley

blue-smiley

Vyhledávání

 

send

Pomoc pro děti a rodiče potýkající se se závislostí

ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V PRAZE 6

Centrum poradenství pro mládež a rodiny
o.s. Prev- Centrum, Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6
tel.: 233 355 459, 777 161 138
www.prevcentrum.cz

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6
Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6
tel.: 220 612 131, tel/fax: 220 610 405
www.ppp6.cz

Ordinace pro návykové choroby - AT ambulance
(ambulance a poradna pro alkoholové a jiné závislosti)
MUDr. Drahomíra Syrovátková
Pod Marjánkou 12, 169 00 Praha 6
tel.: 233 351 603

Psychiatrická ambulance - substituční léčba Subutexem
MUDr. Jiří Syrovátka
Na Markvartce 8, 160 00 Praha 6
tel: 233 334 283

DALŠÍ PRAŽSKÁ ZAŘÍZENÍ PRO PREVENCI A LÉČBU ZÁVISLOSTÍ

Dětské a dorostové detoxifikační centrum
Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Vlašská 36, 118 33 Praha 1
tel.: 257 197 148, 257 197 159
http://www.nmskb.cz

Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov - Ambulantní oddělení Prosek
Čakovická 51, 190 00 Praha 9
tel.: 286 887 075, 776 212 928
www.klicov.cz

Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov - Ambulantní oddělení Malvazinky
Na Pláni 59, 155 00 Praha 5
tel.: 251 614 735, 774 212 820
www.klicov.cz

Psychiatrická léčebna Bohnice - oddělení léčby závislostí muži, ženy
Ústavní 91, 181 02 Praha 8
tel.: 284 016 111
www.plbohnice.cz

Oddělení pro léčbu závislostí - Všeobecná fakultní nemocnice Praha 2
Apolinářská 4, 128 00 Praha 2
www.abstinence.cz

TOXI ambulance - tel: 224 968 207, ALKO ambulance - ambulance pro alkoholové závislosti - tel.: 224 968 214

Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop-in, o.p.s.
Karolíny Světlé 18, 110 00 Praha 1
tel.: 222 221 124, 222 221 431 (nonstop linka pomoci)
www.dropin.cz

Sananim, o.s.
Ovčí hájek 2549/64A, 158 00 Praha 13
www.sananim.cz

PROGRESSIVE, o.s.
Mahenova 4, 150 00 Praha 5
tel.: 257 217 871, 284 811 328
www.progressive-os.cz

ESET-HELP, o.s.
Konzultační centrum pro závislé - Starodubečská 6/99, 109 00 Praha 15
Ordinace pro alkoholové a drogové závislosti - Opatovská 1763, 149 00 Praha 11
www.esethelp.cz

Anima, o.s.
Apolinářská 4a, 128 00 Praha 2
tel.: 224 968 239
www.anima-os.cz

Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov - oddělení pro léčbu závislostí
Nad Ondřejovem 36, 140 00 Praha 4
tel: 241 442 793
www.ondrejov.cz

Anonymní terapeutická skupina pro příbuzné závislých osob
Psychoterapeut: Jan Jílek
Ke zdravotnímu středisku 447/9, 155 00 Praha 5 (v prostorách zdravotnického střediska Řeporyje, ordinace MUDr. Strašrybkové)tel.: 737 847 317

Café Therapy - poradna pro rodiče, kavárna
Školská 30, 110 00 Praha 1
tel.: 284 824 234, 739 268 527
www.sananim.cz

Rodiče, o.s.
Minská 2, 101 00 Praha 10
tel.: 271 726 565, 605 584 363 (pohotovostní linka)
www.drogyvrodine.cz

Psychiatrická ambulance pro závislosti a AT poradna
MUDr. Milada Klabochová
Palackého 5, 110 00 Praha 1
tel.: 222 928 239

Ambulantní zařízení pro léčbu závislostí v Praze - AT ambulance
MUDr. Jan Sikora
Bieblova 6, 150 00 Praha 5
tel.: 251 562 224

AT ambulance
MUDr. Ivana Pelikánová
Nad Štolou 18, 170 00 Praha 7
tel.: 220 571 748

Anonymní alkoholici

Na Pořičí 16, 110 00 Praha 1
tel: 224 818 247

Hepatologická poradna
Nuselská poliklinika
MUDr. Vratislav Řehák
Táborská 57, 140 00 Praha 4
tel: 234 091 142
www.hepatitis.cz

Krajské oddělení protidrogové prevence
Magistrát hlavního města Prahy
Mgr. Nina Janyšková
Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1
tel.: 236 002 831
www.praha-mesto.cz

LÉČBA TABAKISMU

Centrum léčby závislosti na tabáku pro ČR - III. interní klinika 1. LF UK a VFN Společnost pro léčbu závislosti na tabáku
Poliklinika Všeobecné fakultní nemocnice
MUDr. Eva Králíková, CSc, .MUDr. Alexandra Kmeťová
Karlovo náměstí 32, 120 00 Praha 2
tel.: 224 966 608
www.int3.lf1.cuni.cz

Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN s poliklinikou
Thomayerova nemocnice
MUDr. Zuzana Perná
Vídeňská 800 , 140 00 Praha 4
tel.: 261083384
www.ftn.cz

Pneumologická klinika 2. LF UK
Fakultní nemocnice Motol
MUDr. Soňa Csémyová
V Úvalu 84, 150 00 Praha 5
tel.: 224 436 664
www.fnmotol.cz

Česká koalice proti tabáku, o.s.
MUDr. Kateřina Langrová
Studničkova 7, 128 00 Praha 2
tel.: 224 968 535, 844 600 500 (linka pro odvykání kouření)
www.dokurte.cz, www.bezcigaret.cz

Fakultní nemocnice na Bulovce Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK
MUDr. Jiří Doležal
Budínova 2, 180 00 Praha 8, pavilon 10
tel.: 266 082 081
www.fnb.cz

OSTATNÍ POMÁHAJÍCÍ ORGANIZACE

RIAPS - Krizové centrum
Chelčického 39, 130 00 Praha 3
tel. linka důvěry: 222 580 697 (nonstop)
http://www.csspraha.cz

Dětské krizové centrum
V Zápolí 1250/21, 141 00 Praha 4
tel./fax: 241 480 511
NON-STOP telefon Linky důvěry: 241 484 149
www.dkc.cz

Česká společnost AIDS pomoc - Dům světla
Malého 282/3, 186 21 Praha 8
tel. na Linku pomoci: 800 800 980
www.aids-pomoc.cz

Rozkoš bez rizika
Bolzanova 1/1615, 110 00 Praha 1
tel.: 224 234 453
www.rozkosbezrizika.cz

DALŠÍ INFORMACE A RADY

www.drogovaporadna.cz

www.odrogach.cz

www.drogy-info.cz

www.nekourit.cz

www.drogy.net

www.stop-koureni.cz

www.nekuratka.cz

www.odvzkanikoureni.cz

www.nekurak.cz

 
 
CHCIWWWSTRANKY.CZ