Ohodnoťte webové stránky

pink-smiley

orange-smiley

green-smiley

blue-smiley

Vyhledávání

 

send

Úvodní stránka Speciální školy
 

Školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Základní škola Vokovice
Vokovická 3
tel.:
235 351 211
www.zsvokovice.cz

Základní škola Vokovice, Vokovická 32/3, Praha 6 (dříve praktická) vzdělává žáky, kteří potřebují speciálně pedagogickou péči, malý kolektiv, nižší tempo výuky a upravený rámcový vzdělávací plán. Dále zřizujeme třídy přípravného ročníku a 1.ročníku ZŠ pro děti s problémy se soustředěním, poruchami pozornosti, děti hyperaktivní a impulzivní, i s poruchou autistického spektra.

Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení
U Boroviček 1
tel.: 235 325 362
www.borovicky.cz

Základní škola je určena žákům, u nichž je diagnostikována specifická porucha učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie apod.). Výuka šestých ročníků probíhá podle vzdělávacího programu SPUN,Cj_ZSUBP600887/2007. Výuka sedmých až devátých ročníků probíhá podle vzdělávacího programu Obecná škola, Č.j. 12 035/97-20.
 

Základní škola speciální a Praktická škola
Rooseveltova 8
tel.: 224 322 147
www.skolaroos.cz

V současné době školu navštěvují žáci s mentálním a kombinovaným postižením, s autismem, s vývojovými poruchami a dalšími specifickými poruchami učení. Individuální vyučování umožňuje rozšíření výuky podle osnov praktické školy. Školní docházka je desetiletá. Při škole je zřízený tříletý přípravný stupeň, do kterého jsou zařazováni žáci s potřebou větší adaptace na školní výuku.

 
 
 
 
CHCIWWWSTRANKY.CZ