Ohodnoťte webové stránky

pink-smiley

orange-smiley

green-smiley

blue-smiley

Vyhledávání

 

send

Dyskalkulie

Dyskalkulie je v zásadě zhoršená schopnost řešit matematické úlohy, typické pro školní vzdělávání. V zásadě existují dva hlavní okruhy problémů - buď neschopnost zapamatovat si vzorce a obecné postupy řešení, nebo neschopnost uplatnit hlavní postupy při řešení příkladů. Pro dyskalkulii je typické, že dítě nerozeznává matematické symboly, ať se jedná o číslice nebo znaménka (plus, mínus, krát, děleno), ačkoli inteligence dítěte je v normě. Dítě má pak i problémy s určeím poměru/množství - nerozlišuje geometrické tvary, má problém je seřadit podle velikosti/vzdálenosti, není schopno uspořádat číselnou osu a nechápe vzájemné vztahy mezi hodnotami (fakt, že 2 x 2 = 4 si musí zapamatovat, není schopno jej logicky odvodit jako 2 + 2 = 4), číslice obecně špatně interpretuje (třeba i při hře "člověče nezlob se" špatně čte a interpretuje postup hozený kostkou), někdy zaměňuje číslice (píše stejně "6"/"9" nebo místo "21" čte "12" apod.), náročnější příklady řeší dítě déle a často přesto špatně - raději naněkolikrát tipuje, chybí mu prostorová orientace (např. i z hlediska porovnání plošných a objemových jednotek).

Dyskalkulie se projevuje především v matematice a rýsování, později i v předmětech jako fyzika a chemie, v běžném životě třeba i v nedostatečné orientaci v hodnotě bankovek.

Co s tím:

1. Předně je nutné odborné vyšetření, potvrzení diagnózy.
2. Je nutná trpělivost a vstřícnost rodičů a učitelů, motivace dítěte.
3. Lze využít speciální pomůcky, osvědčují se zejména počítačové programy (zdarma a online viz www.pripravy.estranky.cz )
4. Matematická cvičení by měla být zaměřena vždy na konkrétní jev a zároveň je pro děti vhodnější mít na očích stále přesné zadání příkladů - dítě ví, na co se zaměřit, navíc není zbytečně zatěžováno soustředěním na další jevy a souvislosti - a to jak při domácím procvičování, tak při školních testech.
5. Dítě by mělo mít k dispozici odpovídající pomůcky - třeba i krejčovský metr, aby si představilo číselnou osu, případně tabulku s číslicemi a znaménky s jejich verbálním přepisem, mělo by mít rovněž k dispozici vzorce opět s verbalizovaným popisem, (ačkoli po ostatních dětech je žádáno pamatovat si je a přiřazovat je zpaměti), v neposlední řadě i kalkulačku, optimálně i vlastní pomůcky a "taháky".
 

 
 
CHCIWWWSTRANKY.CZ