Ohodnoťte webové stránky

pink-smiley

orange-smiley

green-smiley

blue-smiley

Vyhledávání

 

send

Dyslexie

Dyslexie je porucha čtení za běžných podmínek výuky čtení, přičemž schopnost číst zásadně nekoresponduje s inteligencí dítěte.

Děti nejprve písmena špatně poznávají, zaměňují písmena podobná ("p"/"b", "q"/"g", "m"/"n" aj.), mají problém souhlásky spojit do slabik (i obyčejné "mi", "ma", "me"... spíše se snaží zapamatovat si podobu), čtou pak pomalu, často špatně (slovo vysloví jinak), mají tendenci si slova domýšlet (podle první slabiky tipnou celé slovo), předčítají si vduchu a pak teprve nahlas, soustředí se na čtení a neporozumí či nezapamatují si význam textu jako takového.

To se může odrážet i v jiných předmětech - děti neporozumí zadání slovní úlohy v matematice, nejsou schopny pracovat plnohodnotně s textem a pořídit si výpisky. Ve vyšších ročnících pak děti mají o problémy s pravopisem (vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem), protože buď nevnímají kontext slova ve větě, nebo čtou slovo celkově špatně.

Co s tím:

1. Předně je nutné odborné vyšetření, potvrzení diagnózy.
2. Je nutná trpělivost a vstřícnost rodičů a učitelů, motivace dítěte.
3. Lze využít speciální pomůcky, osvědčují se zejména počítačové programy (zdarma a online viz www.pripravy.estranky.cz ).
4. Pravopisná cvičení by měla být zaměřena vždy na konkrétní jev a zároveň je pro děti vhodnější doplňovat zkoušená písmena ("e"/"ě", "b"/"p", "y"/"i") - dítě ví, na co se zaměřit, navíc není zbytečně zatěžováno soustředěním na další pravopisné jevy a psaní celkově - a to jak při domácím procvičování, tak při školních testech.
 

 
 
CHCIWWWSTRANKY.CZ