Ohodnoťte webové stránky

pink-smiley

orange-smiley

green-smiley

blue-smiley

Vyhledávání

 

send

Dysortografie

Dysortgografie souvisí především s pravopisem, pro dítě je velmi náročné psát, natož hlídat si gramatiku. Dítě špatně vyslovuje i píše tvrdé a měké souhlásky, nerozlišuje souhlásky s podobnou výslovností ("p"/"b", "s"/"z"), postrádá jazykový cit, neumí slovo rozložit na slabiky či jednotlivá písmena, písmena ve slově pak zapíše třeba v jiném pořadí, natož aby zvládalo ještě aplikace pravopisných pravidel.

Co s tím:

1. Předně je nutné odborné vyšetření, potvrzení diagnózy.
2. Je nutná trpělivost a vstřícnost rodičů a učitelů, motivace dítěte.
3. Lze využít speciální pomůcky, osvědčují se zejména počítačové programy (zdarma a online viz www.pripravy.estranky.cz )
4. Při diktátech je třeba zpomalit tempo, nechat dítě jen doplňovat do předtištěného textu, dítě by mělo mít po ruce pomůcku (třeba i slovník, seznam pravidel pravopisu).
5. Lze trénovat sluchové rozkládání slov, jejich vytleskávání (po slabikách), skládání slov napsaných na papír a roztříhaných, dokreslování nedokončených obrázků atd.
 

 
 
CHCIWWWSTRANKY.CZ