Ohodnoťte webové stránky

pink-smiley

orange-smiley

green-smiley

blue-smiley

Vyhledávání

 

send

ADHD - též hyperaktivita, LMD, LDE

* Zkratka počátečních písmen Attention Deficit Hyperactivity Disorders.
* Zahrnuje poruchy pozornosti (soustředění), impulzivitu a hyperaktivitu.
* Vznikají částečně geneticky, částečně vnějšími vlivy, příčiny ale nejsou jasně známé.
* Dříve se označovaly jako LMD (lehké mozkové dysfunkce) či LDE (lehká dětská encefalopatie).
* Trpí jimi asi 6 % dětí, převážně chlapců, přičemž u poloviny z nich přetrvávají do dospělosti.
* Často se k nim váže jiná psychická porucha (třeba specifická porucha učení).
* Nesouvisí s inteligencí (ačkoli děti mohou mít horší známky právě kvůli nepozornosti).
* Rozpoznat je může informovaný rodič a pedagog, diagnózu provádí psycholog - většinou v pedagogicko-psychologické poradně.
* Neexistuje univerzální léčba, je nutné dítě motivovat, přizpůsobit výuku, využít specifické učební pomůcky.
 

Nejčastější projevy poruchy:

1. Dítě se špatně soustředí po delší dobu, na nudné úkoly, při práci bez přestávky.
2. Dítě snadno ztratí pozornost kvůli jinému podnětu (vidí třeba něco za oknem).
3. Dítě si podupává, hraje si s prsty, s propiskou, pohupuje se apod.
4. Dítě přebíhá od jedné činnosti ke druhé, u ničeho dlouho nevydrží.
5. Dítě často zapomíná (školní pomůcky, domácí úkoly apod.).
6. Dítě se vyhýbá činnostem, které mu nejdou, rychle ztrácí trpělivost.
7. Dítě jakoby nevnímá - jedním uchem sem, druhým uchem tam.
8. Dítě často chybuje v detailech a z nedbalosti.
9. Dítě úkoly náročné na soustředění odkládá, vyhýbá se jim.
10. Dítě skáče jiným do řeči, odpovídá na nedopovězenou otázku.
11. Neadekvátní reakce, zbrklost, tendence k nižšímu sebehodnocení, vztahovačnost.
12. Umluvenost, přílišná hlasitost, vydávání citoslovců a komentářů k prováděné činnosti.

Hlavní zásady jednání s dítětem:

1. Dodržování pravidelného režimu, stanovení času pro plnění jednotlivých úkolů.
2. Trpělivost, shovívavost - dítě nezlobí naschvál.
3. Pozitivní motivace, jasně domluvené povinnosti a odměny.
4. Časté přestávky, učení zábavnou formou (např. čtení v komiksech, počítačové programy).
5. Spolupráce s odborníkem.
 

 
 
CHCIWWWSTRANKY.CZ