Ohodnoťte webové stránky

pink-smiley

orange-smiley

green-smiley

blue-smiley

Vyhledávání

 

send

Vývojové poruchy učení - obecné informace

* Specifické poruchy učení většinou vyjdou najevo v počátcích vzdělávacího procesu.
* Nesouvisí s inteligencí - Albert Einstein byl dyslektik.
* Spíše se jedná o jinou organizaci práce mozkových hemisfér.
* Poruchy vznikají částečně dědičně, někdy též souvisí s drobným poškozením mozku v prenatálním věku nebo těsně po narození, jindy nelze jejich původ přesně určit.
* Trpí jimi až 4 % dětí, ale zhruba jen polovina z těchto dětí má kvůli nim problémy s učením.
* Jsou různého typu a různě závažné.
* Rozpoznat je může informovaný rodič a pedagog, diagnózu provádí psycholog - většinou v pedagogicko-psychologické poradně
* Neexistuje univerzální léčba, je nutné dítě motivovat, přizpůsobit výuku, využít specifické učební pomůcky.
* Zanedbanou poruchu učení se některé děti naučí kompenzovat samy, pro jiné může přehlížení poruchy do 10. roku věku znamenat obtíže i v dospělosti.
* Nejčastěji se vyskytuje DYSLEXIE, DYSGRAFIE, DYSKALKULIE, DYSORTOGRAFIE, méně časté a závažné pak jsou dysmuzie (porucha hudebních schopností), dyspinxie (porucha kreslířských schopností), dyspraxie (porucha obratnosti).
* Vykazuje-li dítě nadměrnou aktivitu, impulzivitu, extrémní nepozornost, přečtěte si také informace o ADHD.

 
 
CHCIWWWSTRANKY.CZ