Ohodnoťte webové stránky

pink-smiley

orange-smiley

green-smiley

blue-smiley

Vyhledávání

 

send

Diagnostika (pedagogicko-psychologické poradny)

Přestože rodič nebo pedagog mohou nabýt dojmu, že dítě trpí nějakou poruchou, je rozhodující vyjádření psychologa, speciálního pedagoga, psychologicko-pedagogické poradny... Existuje celá škála testů, z nichž řadu sice může provést i laik, nicméně důležité je komplexní nezaujaté vyšetření. To zahrnuje nejen testování dítěte na jednotlivé poruchy (dys-), ale též na celkovou inteligenci, rovněž na emocionální a sociální vyzrálost - jedině tak mohou být vyloučeny jiné diagnózy, případně odhalena kombinace více poruch. A také jedině tak může vzniknout výsledná zpráva, kterou je škola povinna respektovat, rozhodne-li si ji rodič předložit.

Takové vyšetření trvá většinou 2 až 3 hodiny, psycholog jej zahajuje přátelským hovorem s dítětem, aby si získal jeho důvěru a pozornost, střídá pak různé testy a samozřejmě nechává dítěti i čas na oddech - praxe ukazuje, že děti vyšetření chápou jako celkem zábavnou hru, vždyť aby byly výsledky co nejvíce objektivní, nesmí v průběhu panovat žádný stres. Psycholog vždy vede stručný rozhovor i s rodiči, je zcela přirozené, že se ptá na jejich osobní zkušenosti s výchovou a výukou dítěte, na výchovné metody i poměry v rodině - je naprosto zásadní zjistit, zda dítě nevykazuje třeba zhoršenou soustředěnost jen kvůli momentálním problémům v rodině. Nakonec psycholog vypracuje zprávu shrnující životní podmínky dítěte, jeho fyzický stav (včetně prodělaných nemocí a úrazů), školní historii (prospěch, vztah ke vzdělávání), koníčky a zájmy dítěte, samotné výsledky vyšetření (jak se dítě projevovalo, jak četlo, psalo, kreslilo, interpretovalo text), shrnuje výsledky z hlediska schopností abstrakce, logického uvažování, verbálního projevu, koncentrace, osobnostního typu a intelektu. Na základě všech těchto informací jsou vyvozeny závěry a především doporučení - směřovaná na rodiče a učitele. Zpráva je s doprovázejícím rodičem zkonzultována, je důvěrné povahy, takže je na zodpovědnosti rodiče vyrozumět například školu.

Může se stát, že rodiče jsou s výsledkem vyšetření nespokojeni, jejich intuice a dlouhodobé osobní zkušenosti s chováním dítěte je vedou k jinému závěru. Pak nezbývá, než se obrátit ještě na dalšího psychologa či poradnu a vyšetření zopakovat, ovšem je dobré udržet zhruba půlroční odstup - testy jsou standardizované a dítě si je může pamatovat, je třeba upozornit, že dítě již obdobným vyšetřením prošlo. Psychologie je z hlediska diagnostiky a řešení specifických poruch učení vybavena dostatečným aparátem a metodologií, není ale schopna posoudit objektivně stav dítěte v jinak neobjektivních podmínkách. Například děti s poruchou soustředění zkrátka mohou a nemusí mít svůj dobrý den. V zásadě lze proto dvě nezávislá vyšetření doporučit.

V případě, že rodiče pozorují příznaky nějaké poruchy (viz JAK POZNAT PORUCHU UČENÍ), měli by se bez prodlení obrátit na pedagogicko-psychologickou poradnu.
 

 
 
CHCIWWWSTRANKY.CZ