Ohodnoťte webové stránky

pink-smiley

orange-smiley

green-smiley

blue-smiley

Vyhledávání

 

send

Úvodní stránka Zákony a předpisy
 

Zákony a předpisy související se školstvím a s dětmi

ZÁKONY UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - čtěte zde

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogicých pracovnících a o změně některých zákonů - čtetě zde

.

SOUVISEJÍCÍ VYHLÁŠKY

http://sdv.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

http://sdv.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-k-zakonu-o-pedagogickych-pracovnicich

http://sdv.msmt.cz/dokumenty-3/ostatni-vyhlasky

.

OSTATNÍ

Školské obvody základních škol v Městské části Praha 6 - čtěte zde

 

 
 
 
 
CHCIWWWSTRANKY.CZ