Ohodnoťte webové stránky

pink-smiley

orange-smiley

green-smiley

blue-smiley

Vyhledávání

 

send

Úvodní stránka Zákony a předpisy
 

Zákony a předpisy související se školstvím a s dětmi

ZÁKONY UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - čtěte zde

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogicých pracovnících a o změně některých zákonů - čtetě zde

.

SOUVISEJÍCÍ VYHLÁŠKY

Vyhláška č.48/2006 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky - čtěte zde

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku - čtěte zde

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání - čtěte zde

.

OSTATNÍ

Spádové obvody Základních škol v Městské části Praha 6 - čtěte zde

 

 
 
 
 
CHCIWWWSTRANKY.CZ